Interbankgebyr er et kompliceret emne der kan være svært at finde hoved eller hale i.

Vi giver dig her de basale facts så du bliver lidt klogere på hvad det involverer.

Det helt basale

Interbankgebyr er et gebyr der betales af din bank (indløser) til din kundes bank (udsteder) når din kunde gennemfører en betaling til dig.

Gebyret skal kompensere for de omkostninger udstederen pådrager sig ved at give kunden (kortholderen) en rentefri betalingsudsættelse og for at kompensere for de risici involveret i at garantere afregningen til indløseren.

Involverede parter

  • Kortholder (kunden)
  • Udsteder af kort (kundens bank)
  • Sælger (dig)
  • Indløser (udbetaler til sælgeren)
  • Kortudbyder (f.eks. Visa og Mastercard)

3- og 4-parts kortaftaler

Normalt skilles der mellem 3- og 4-parts kortaftaler. Aktørerne i en fireparts-transaktion er kortholderen (kunden), kundens kortudsteder/bank, sælgeren og sælgerens kortindløser/bank. I sådanne tilfælde er udsteder og indløser to forskellige aktører. Strengt taget er der også en femte part, nemlig kortudbyderen (f.eks. Visa, Mastercard).

I treparts-transaktioner er udsteder og indløser den samme aktør, hvor både kortholder (kunden) og sælgeren har konto hos denne aktør. Enkelte af sådanne aktører, som American Express, giver imidlertid andre aktører licens til at udstede sine kort eller indløse transaktioner, sådan at der i realiteten også er fire parter involveret her.

Det nøjagtige beløb indløseren betaler til udstederen kommer an på mange ting, f.eks.:

  • Type kort. Er det et debet- eller kreditkort? Debetkort har som regel mindre gebyrer. Er det et firmakort, premium-kort eller standard kreditkort? Premium-kort er dyrere end standardkort.
  • Hvilket land kortet er udstedt i. Jo længere væk, jo højere er gebyret som regel.
  • Sikkerheden af kortet. Risikoen for problemer er mindre for chip, så dette er billigere end kort med magnetstribe (som er mindre sikkert).
  • Hvordan transaktionen er gennemført – ansigt til ansigt, på internettet eller over telefon?

Oveni dette kræver selve kortudbyderen (Visa, Mastercard osv.) et administrationsgebyr for at dække nogle særskilte omkostninger.

Hvad du som sælger betaler

Når en bank fungerer som indløser, viderefører den interbankgebyret til dig som modtager betalingen. Interbankgebyret er indregnet i de gebyrer du som forretning betaler til din bank (indløser).

Hvordan din bank præsenterer dette gebyr for dig er en mere kompliceret sag. Interbankgebyrer er ofte vanskelige at sammenligne, da banker kan camouflere det ind i generelle gebyrer som dækker forskellige ting. Tænk på hvordan telefon- og energiselskaber præsenterer deres priser – ikke altid nemt at vide hvad de forskellige dele af éns regning dækker.

Interbankgebyrer kan opkræves på de to følgende måder:

Samlede gebyrsatser

Dette er en enkel prisstruktur hvor du betaler den samme procentsats per transaktion, uafhængig af hvad slags kort der bliver brugt. Pakkeløsninger til små og mellemstore virksomheder fra Nets, Bambora og Elavon er alle baserede på samlede gebyrsatser for Visa debet, Visa kredit, Maestro og Mastercard. Typisk ligger denne procentsats i underkanten af 2 %. iZettle tilbyder også et samlet gebyr på 1,95%.

Individuelle satser

Denne prisstruktur varierer mellem de forskellige typer kort. Kort udstedt i EU har et lavere gebyr end kort udstedt udenfor EU. Visa debet og Maestro har lavere gebyrsats end kreditkort. Firma- og premium-kort som Visa Signature og Mastercard Gold er dyrere end normale Visa- og Mastercard-kort. Her overstiger gebyret ofte 2 %. American Express har nogle af de højeste gebyrer.

Lovgivning omkring interbankgebyr

Da sælgere helst vil betale mindre for at tilbyde kortbetaling, har der været debat i EU om det helt skulle afskaffes. Dog er der tidligere erfaringer fra andre lande der tyder på at en afskaffelse eller reducering af dette gebyr resulterer i alternative gebyrer fra banken for at veje op med tabet.

Alligevel vedtog EU i april 2015 en regel om interbankgebyr, som fastslår at kortudstederens interbankgebyr i forbrugeraftaler ikke kan overstige 0,2 % af transaktionsbeløbet for betalinger med debetkort eller 0,3 % for betalinger med kreditkort. Dette betyder imidlertid ikke at du som sælger kun betaler 0.2-0.3 % i betalingsgebyr for transaktioner – både din bank og kortindløser vil stadig opkræve et administrations- og kortgebyr der tilsammen med interbankgebyret er det du skal af med som sælger.